Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 5 1 3 6 5
Today: 12.328
Yesterday: 16.310
This week: 12.328
This month: 402.792
Total: 13.351.365

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản