Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 1 0 2 3 6
Today: 5.104
Yesterday: 12.169
This week: 56.911
This month: 70.938
Total: 12.610.236

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản