Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 1 0 2 2 3
Today: 5.091
Yesterday: 12.169
This week: 56.898
This month: 70.925
Total: 12.610.223

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản