Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 5 2 4 0 1
Today: 8.542
Yesterday: 9.239
This week: 8.542
This month: 155.250
Total: 17.052.401

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản