Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 4 4 1 6 1
Today: 5.124
Yesterday: 16.310
This week: 5.124
This month: 395.588
Total: 13.344.161

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản