Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 4 6 6 2 6 8
Today: 2.119
Yesterday: 15.237
This week: 17.356
This month: 2.119
Total: 17.466.268

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản