Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 9 9 3 3 2
Today: 3.861
Yesterday: 14.075
This week: 61.292
This month: 350.759
Total: 13.299.332

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản