Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 0 0 2 1 1
Today: 4.740
Yesterday: 14.075
This week: 62.171
This month: 351.638
Total: 13.300.211

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản