Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 4 6 6 4 3 1
Today: 2.282
Yesterday: 15.237
This week: 17.519
This month: 2.282
Total: 17.466.431

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản