Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 3 9 2 5
Today: 16.872
Yesterday: 12.804
This week: 84.893
This month: 332.314
Total: 13.753.925

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản