Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 4 0 8 2
Today: 17.029
Yesterday: 12.804
This week: 85.050
This month: 332.471
Total: 13.754.082

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản