Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 4 0 6 5
Today: 17.012
Yesterday: 12.804
This week: 85.033
This month: 332.454
Total: 13.754.065

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản