Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 3 7 6 5
Today: 16.712
Yesterday: 12.804
This week: 84.733
This month: 332.154
Total: 13.753.765

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản