Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 8 3 4 4 0 2
Today: 5.373
Yesterday: 18.232
This week: 66.689
This month: 412.791
Total: 13.834.402

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản