Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 8 3 4 0 7 2
Today: 5.043
Yesterday: 18.232
This week: 66.359
This month: 412.461
Total: 13.834.072

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản