Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 6 7 5 9 8 2
Today: 6.950
Yesterday: 13.338
This week: 6.950
This month: 254.371
Total: 13.675.982

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản