Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 4 0 3 5 5 2
Today: 4.422
Yesterday: 9.314
This week: 13.736
This month: 69.068
Total: 20.403.552

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
5 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 11/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 96 tại Khu Lâm Đặc sản Hòa Cường, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Lê Phê (chết) và bà Nguyễn Thị Gành (chết); ông Lê Thủ (người đại diện) 11/01/2021
42 12/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 11/01/2021
43 17/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 24 phân khu F4 tại Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Nguyễn Văn Danh (chết) và bà Nguyễn Thị Thái (chết), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (người đại diện) 11/01/2021
44 10/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 01 tại Khu 90 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Hà Văn Oanh (chết) và bà Nguyễn Thị Nuôi (chết), ông Hà Văn Tuyên (người đại diện) 11/01/2021
45 08/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 01 phân khu BS1 tại Khu dân cư Tuyên Sơn mở rộng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Hà Đình Khanh và bà Nguyễn Thị Mỹ Liên 11/01/2021