Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 4 1 8 9 1 0
Today: 1.717
Yesterday: 8.946
This week: 29.094
This month: 84.426
Total: 20.418.910

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
50 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1862/UBND-PTNMT UBND Quận Đất đai Đất đai V/v đăng ký danh mục dự án cần thu hồi đất, nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm2022 của quận Hải Châu 23/08/2021 23/08/2021
2 127/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 21/05/2021
3 128/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 21/05/2021
4 1719/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Giải tỏa nhà đất tại số 48 Phan Kế Bính phục vụ nơi ở cho cán bộ chiến sĩ bảo vệ nhà riêng của Thủ tướng Chính Phủ, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 14/05/2021
5 119/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 11/05/2021
6 120/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 11/05/2021
7 118/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 05/05/2021
8 117/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 05/05/2021
9 102/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 28/04/2021
10 97/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 26/04/2021
11 96/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 15/04/2021
12 94/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai V/v thu hồi, hủy bỏ quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND quận Hải Châu về việc cho phép bà Phan Thị Hường đc chuyển mục đích sử dụng đất 13/04/2021
13 85/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đấ 30/03/2021
14 86/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của ông/bà: Nguyễn Văn Tư – Văn Thị Lan để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Phan Kế Bính, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 30/03/2021
15 1114/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QĐ Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Trung tâm thƣơng mại dịch vụ, Showroom ô tô, khách sạn tại lô đất A2-1 khu dân cƣ Đông Nam nút giao thông đƣờng 2/9 và đƣờng dẫn lên cầu Tuyên Sơn 30/03/2021
16 88/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 30/03/2021
17 83/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 24/03/2021
18 68/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 23/03/2021
19 56/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 18/03/2021
20 53/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh tứ cận của thửa đất tại Sơ đồ vị trí kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/2/2021 của UBND quận Hải Châu 15/03/2021
21 54/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc giao đất lô số 14 phân khu B5-9 tại Khu dân cư số 2 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho Tộc Nguyễn Quang, ông Nguyễn Quang Sanh và ông Nguyễn Quang Sâm (người đại diện) 15/03/2021
22 888/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng 11/03/2021
23 42/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND quận Hải Châu về việc cho phép ông Huỳnh Ngọc Thảo được chuyển mục đích sử dụng đất 22/02/2021
24 39/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc giao đất lô số 427 phân khu D9 tại Khu dân cư Khuê Trung – Đò Xu – Hòa Cường, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Ngô Văn Hàng và bà Lê Thị Nhồng 22/02/2021
25 40/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc giao đất lô số 21 phân khu B2-2 tại Khu Trường Tiểu học Nguyễn Du cơ sở 2 và dân cư, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Lê Văn Ngọc (Lê Ngọc) và bà Nguyễn Thị Thơn (chết) 22/02/2021
26 41/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 920 tại Khu dân cư Tây Nam Hòa Cường, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Lê Viết Luyện và bà Bùi Thị Hạ 22/02/2021
27 32/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 77 phân khu B2-1 tại Khu tái định cư Kênh Thuận Phước, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Hồ Minh Cảnh và bà Phù Quốc Như Khuê 05/02/2021
28 33/QĐ-UBND Bộ Thông tin và Truyền thông Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 16 phân khu B1-10 tại Khu Tuyến đường Liên Chiểu – Thuận Phước, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Phùng Cam (chết) và bà Đỗ Thị Miên (chết), ông Phùng Hữu Văn Chương (người đại diện) 05/02/2021
29 34/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 27 phân khu K tại Khu dân cư Tuyên Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Đặng Quýt và bà Huỳnh Thị Cam (chết) 05/02/2021
30 35/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 27 phân khu B1-7 tại Khu tái định cư Thuận Phước, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Dương Đình Long (chết) và bà Lê Kim Nga 05/02/2021
31 36/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 05/02/2021
32 496/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Khách sạn Sunrise Plaza tại Khu đất số 77 Nguyễn Du 03/02/2021
33 26/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 64 phân khu F7 tại Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho bà Lê Thị Hùng 27/01/2021
34 23/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 11 phân khu D tại Khu dân cư Tuyên Sơn mở rộng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Thái Hoài Nam và bà Hồ Thị Mộng Loan 25/01/2021
35 24/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 611 tại Khu dân cư Tây Nam Hòa Cường, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Lê Bình Dương (chết) và bà Nguyễn Thị Huệ (chết), ông Lê Bình Hải (người đại diện) 25/01/2021
36 25/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 18 tại Khu Phòng cháy chữa cháy đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Hà Đình Khôi (chết) và bà Trần Thị Huệ 25/01/2021
37 20/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 19/01/2021
38 21/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 19/01/2021
39 18/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 34 phân khu D tại Khu dân cư Tuyên Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Nguyễn Văn Thắng và bà Đặng Thị Kim Phượng 13/01/2021
40 16/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 11 tại Khu 90 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Hà Văn Oanh (chết) và bà Nguyễn Thị Nuôi (chết), bà Hà Thị Ngọc Huệ (người đại diện) 13/01/2021
41 11/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 96 tại Khu Lâm Đặc sản Hòa Cường, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Lê Phê (chết) và bà Nguyễn Thị Gành (chết); ông Lê Thủ (người đại diện) 11/01/2021
42 12/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 11/01/2021
43 17/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 24 phân khu F4 tại Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Nguyễn Văn Danh (chết) và bà Nguyễn Thị Thái (chết), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (người đại diện) 11/01/2021
44 10/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 01 tại Khu 90 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Hà Văn Oanh (chết) và bà Nguyễn Thị Nuôi (chết), ông Hà Văn Tuyên (người đại diện) 11/01/2021
45 08/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 01 phân khu BS1 tại Khu dân cư Tuyên Sơn mở rộng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Hà Đình Khanh và bà Nguyễn Thị Mỹ Liên 11/01/2021
46 09/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 35 phân khu B1-6 tại Khu tái định cư Thuận Phước, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Lê Ngọc Cư và bà Đoàn Thị Thu Hương 11/01/2021
47 01/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 13 phân khu B2-1 tại Khu tái định cư khu vực đường Hải Phòng – Lê Lợi – Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Hồ Minh Cảnh và bà Phù Quốc Như Khuê 05/01/2021
48 02/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 37 phân khu B1-33 tại Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Đào Thanh Hải (chết) và bà Nguyễn Thị Diệu Hằng 05/01/2021
49 03/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 11 phân khu E2 tại Khu dân cư Bình An, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho bà Lê Thị Kim Loan 05/01/2021
50 04/QĐ-UBND UBND Quận Đất đai Đất đai QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất lô số 35 phân khu B1-33 tại Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho ông Trần Ngọc Sơn (chết) và bà Huỳnh Thị Kiệm 05/01/2021