Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 3 7 9 3 6
Today: 24.966
Yesterday: 15.801
This week: 40.767
This month: 375.543
Total: 11.437.936

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm