Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 7 7 8 6 5
Today: 1.517
Yesterday: 2.881
This week: 21.195
This month: 68.467
Total: 12.177.865

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm