Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 7 1 7 4 7
Today: 4.498
Yesterday: 9.881
This week: 62.433
This month: 274.596
Total: 17.171.747

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm