Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 7 9 3 8 1 7
Today: 10.392
Yesterday: 12.989
This week: 10.392
This month: 260.701
Total: 16.793.817

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm