Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 1 5 8 9 1 2
Today: 28.221
Yesterday: 50.113
This week: 195.370
This month: 916.137
Total: 8.158.912

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm