Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 5 8 5 4 1
Today: 11.181
Yesterday: 19.657
This week: 30.838
This month: 198.473
Total: 9.758.541

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm