Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 1 2 1 7 1
Today: 2.588
Yesterday: 12.573
This week: 41.059
This month: 93.734
Total: 9.112.171

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm