Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 4 2 5 9 2 8
Today: 1.062
Yesterday: 5.588
This week: 11.585
This month: 98.977
Total: 10.425.928

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm