Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 0 9 7 7 4 5
Today: 3.321
Yesterday: 5.823
This week: 14.737
This month: 201.248
Total: 20.097.745

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm