Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 6 9 8 3 4
Today: 3.494
Yesterday: 6.406
This week: 3.494
This month: 71.808
Total: 12.069.834

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm