Kysely Kysely

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 6 4 5 1 6 7
Today: 10.667
Yesterday: 28.460
This week: 71.205
This month: 582.774
Total: 11.645.167

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm