Hải Châu: Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với Nhân dân 01/08/2021 Vào sáng ngày 30 tháng 7 năm 2021, UBND quận Hải Châu đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với Nhân dân trên địa bàn quận. Để đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19, UBND... Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 05/07/2021 Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng năm 2030 19/06/2021
 

  

Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 7 9 4 3 7 3
Today: 7.856
Yesterday: 6.824
This week: 28.076
This month: 111.801
Total: 19.794.373