Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 3 8 4 3 2 3
Today: 19.970
Yesterday: 35.392
This week: 0
This month: 321.930
Total: 11.384.323

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm