Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 3 9 8 2 2 8
Today: 4.041
Yesterday: 3.475
This week: 14.664
This month: 71.277
Total: 10.398.228

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm