Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 3 7 4 2
Today: 16.689
Yesterday: 12.804
This week: 84.710
This month: 332.131
Total: 13.753.742
 

Quản lý video Quản lý video