Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 1 5 9 4 9 4
Today: 28.803
Yesterday: 50.113
This week: 195.952
This month: 916.719
Total: 8.159.494