Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 1 5 1 3 9
Today: 1.055
Yesterday: 15.538
This week: 66.227
This month: 50.990
Total: 17.515.139
 

Quản lý video Quản lý video