Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 5 4 1 6
Today: 2.235
Yesterday: 8.697
This week: 33.673
This month: 10.932
Total: 20.345.416
 

Quản lý video Quản lý video