Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 2 1 7 3 4 4
Today: 43.872
Yesterday: 42.781
This week: 253.802
This month: 974.569
Total: 8.217.344

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm