Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 5 2 5 0
Today: 2.069
Yesterday: 8.697
This week: 33.507
This month: 10.766
Total: 20.345.250

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm