Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 7 1 8 0 5
Today: 4.556
Yesterday: 9.881
This week: 62.491
This month: 274.654
Total: 17.171.805
 

Quản lý video Quản lý video