Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 9 7 0 3 2 1
Today: 3.076
Yesterday: 6.388
This week: 9.464
This month: 158.021
Total: 17.970.321