Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 7 0 3 5 8
Today: 4.733
Yesterday: 5.975
This week: 0
This month: 51.921
Total: 9.070.358

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI(0236)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

1

Võ Văn Thương

Chủ tịch

thuongvv@danang.gov.vn

3834170

2

Phan Văn Tân

Phó Chủ tịch

tanpv1@danang.gov.vn

3519447

3

Nguyễn Thị Lệ

Phó Chủ tịch

lent@danang.gov.vn

3837063

4

Đặng Thị Thu Hiền

Phó Ban pháp chế

hiendt2@danang.gov.vn

3519445

5

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Phó Ban KTXH

oanhnth@danang.gov.vn

3519445

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

1

Lê Anh

Chủ tịch

anhlhc@danang.gov.vn

3837067

2

Bùi Văn Dũng

Phó Chủ tịch

dungbv@danang.gov.vn

3829949

3

Đoàn Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch

sondn@danang.gov.vn

3828482

3 Nguyễn Minh Huy  Phó Chủ tịch  huynm@danang.gov.vn  

VĂN PHÒNG UBND-HĐND

1

Trương Thanh Dũng

Chánh Văn phòng

dungtt2@danang.gov.vn

3822186

2

Lê Thị Huyền

Phó Chánh VP

huyenlt@danang.gov.vn

3829948

3

Nguyễn Thị Thủy

Phó Chánh VP

thuynt7@danang.gov.vn

3562505

4

Nguyễn Trường Kha

Phó Chánh VP

khant@danang.gov.vn

3827970

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1

Nguyễn Hồ Hoàng Nam

Trưởng phòng

namnhh@danang.gov.vn

3822279

2

Lê Ngọc Cường

Phó Trưởng phòng

cuongln@danang.gov.vn

3822279

PHÒNG KINH TẾ

1

Bùi Thị Kim Hoa

Trưởng phòng

hoabtk@danang.gov.vn

3834108

2

Nguyễn Thị Công

Phó Trưởng phòng

congnt@danang.gov.vn

3834108

3

Phạm Ngọc Đức

Phó Trưởng phòng

ducpn@danang.gov.vn

3834108

4

Lâm Thanh Nga

Phó Trưởng phòng

ngalt@danang.gov.vn

3834108

TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Thị Bích Lê

Trưởng phòng

lentb@danang.gov.vn

3823901

2

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

Phó Trưởng phòng

lehtm@danang.gov.vn

3823901

3

Trương Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng

thuyttt3@danang.gov.vn

3823901

4

Lê Vĩnh An

Phó Trưởng phòng

anlv@danang.gov.vn

3823901

CHI CỤC THỐNG KÊ

1

Đàm Thị Ái Cơ

Trưởng phòng

codta@danang.gov.vn

3561518

2

Lê Công Minh Duật

Phó Trưởng phòng

duatlcm@danang.gov.vn

3561518

PHÒNG NỘI VỤ

1

Dương Văn Vân

Trưởng phòng

vandv@danang.gov.vn

3620676

2

Thái Công Minh

Phó Trưởng phòng

minhtc@danang.gov.vn

3701088

3

Phan Hữu Phụng

Phó Trưởng phòng

phungph@danang.gov.vn

3701088

 

 

 

 

 

PHÒNG Y TẾ

1

Võ Văn Đông

Trưởng phòng

dongvv@danang.gov.vn

3872523

2

Phạm Thị Thùy Phương

Phó Trưởng phòng

phuongptt@danang.gov.vn

3872523

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng phòng

hanttt11@danang.gov.vn

3821808

2

Đặng Nhơn

Phó Trưởng phòng

nhond@danang.gov.vn

3565415

3

Nguyễn Thị Như Quỳ

Phó Trưởng phòng

quyntn@danang.gov.vn

3565818

PHÒNG LĐ - TB & XH

1

Lương Vĩnh Thái

Trưởng phòng

thailv@danang.gov.vn

3562955

2

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó Trưởng phòng

nguyetntm5@danang.gov.vn

3565647

3

Trần Ngọc Dương

Phó Trưởng phòng

duongtn@danang.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

1

Mai Công Nghị

Trưởng phòng

nghimc@danang.gov.vn

3834249

2

Nguyễn Văn Sanh

Phó trưởng phòng

sanhnv@danang.gov.vn

2467729

3

Bùi Công Khanh

Phó trưởng phòng

khanhbc@danang.gov.vn

3834249

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Đinh Thị Quế

Trưởng phòng

quedthc@danang.gov.vn

3565492

2

Nguyễn Thị Mận

Phó Trưởng phòng

mannt1@danang.gov.vn

3565492

3

Nguyễn Đình Phú

Phó trưởng phòng

phudn@danang.gov.vn

3565492

THANH TRA NHÀ NƯỚC

1

 

Chánh Thanh Tra

 

3822662

2

Nguyễn Văn Cư

Phó Chánh Thanh Tra

cunv@danang.gov.vn

3822662

3

Lê Thúy Hằng

Phó Chánh Thanh Tra

hanglt@danang.gov.vn

3822662

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1

Hà Ngọc Đức

Trưởng phòng

duchn@danang.gov.vn

3562962

2

Huỳnh Thị Mộng Huyền

Phó trưởng phòng

huyenhtm@danang.gov.vn

3562962

3

Trần Thị Cẩm Nhiên

Phó trưởng phòng

nhienttc@danang.gov.vn

3562962

VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ

1

Huỳnh Đình Dũng

Giám đốc

 dunghd7@danang.gov.vn

3562963

2

Lê Phước Thương

Phó Giám đốc

thuonglp@danang.gov.vn

3562963

3

Phan Thị Hiền

Phó Giám đốc

hienpt4@danang.gov.vn

3562963

ĐỘI KIỂM TRA QTĐT

1

Huỳnh Văn Rân

Đội trưởng

ranhv@danang.gov.vn

3872413

2

Nguyễn Dân

Đội phó

dann@danang.gov.vn

3872413

3

Lê Văn Tiến

Đội phó

tienlv@danang.gov.vn

3872413

4

Nguyễn Trí Dũng

Đội phó

dungnthc@danang.gov.vn

3872413

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO

1

Lê Tú Anh

Giám đốc

anhlthc@danang.gov.vn

3561118

2

Trần Văn Mạnh

Phó giám đốc

manhtv@danang.gov.vn

3561118

3

Nguyễn Ngọc Ánh

Phó giám đốc

anhnn@danang.gov.vn

3561118

4

Nguyễn Thị Hiền

Phó giám đốc

hiennt13@danang.gov.vn

3843483

CHI CỤC THUẾ

1

Ngô Việt Tiến

Chi cục trưởng

nvtien.dan@gdt.gov.vn

3840512

2

Lê Tự Cư

Phó Chi cục trưởng

ltc.dan@gdt.gov.vn

3826563

3

Võ Văn Đạt

Phó Chi cục trưởng

vvdat.dan@gdt.gov.vn

3812037