Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 0 9 7 9 5 0
Today: 3.526
Yesterday: 5.823
This week: 14.942
This month: 201.453
Total: 20.097.950

CẤP QUẬN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ SỐ ĐIỆN THOẠI
(0236)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN
1 Phan Văn Tân Chủ tịch tanpv1@danang.gov.vn 3519447
2 Nguyễn Dũng Sỹ Phó Chủ tịch  synd@danang.gov.vn 3519445
3        
4 Đặng Thị Thu Hiền Phó Ban pháp chế hiendt2@danang.gov.vn 3519445
5 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Phó Ban KTXH oanhnth@danang.gov.vn 3519445
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
1 Lê Tự Gia Thạnh Chủ tịch thanhltg@danang.gov.vn 3837067
2 Nguyễn Minh Huy Phó Chủ tịch huynm@danang.gov.vn 3747355
3 Trương Thanh Dũng Phó Chủ tịch dungtt2@danang.gov.vn 3822186
4 Phan Thị Thắng Lợi Phó Chủ tịch loiptt@danang.gov.vn 3837063
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
1 Hà Ngọc Đức Chánh Văn phòng duchn@danang.gov.vn  
2 Lê Thị Huyền Phó Chánh VP huyenlt@danang.gov.vn 3829948
3 Nguyễn Thị Thủy Phó Chánh VP thuynt7@danang.gov.vn 3562505
4 Nguyễn Trường Kha Phó Chánh VP khant@danang.gov.vn 3827970
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
1 Võ Duy Thắng Trưởng phòng thangvd@danang.gov.vn 3822279
2 Lê Thị Hải Châu Phó Trưởng phòng chaulth@danang.gov.vn 3822279
         
PHÒNG KINH TẾ
1 Đinh Thị Quế Trưởng phòng quedthc@danang.gov.vn 3834108
2       3834108
3 Nguyễn Đinh Phú Phó Trưởng phòng phund@danang.gov.vn 3834108
4 Lâm Thanh Nga Phó Trưởng phòng ngalt@danang.gov.vn 3834108
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
1 Trương Thị Thanh Thủy Trưởng phòng thuyttt3@danang.gov.vn 3823901
2        
         
         
CHI CỤC THỐNG KÊ
1 Đàm Thị Ái Cơ Trưởng phòng codta@danang.gov.vn 3561518
2 Lê Công Minh Duật Phó Trưởng phòng duatlcm@danang.gov.vn 3561518
PHÒNG NỘI VỤ
1 Trần Thị Kim Yến Trưởng phòng yenttk@danang.gov.vn 3620676
2 Thái Công Minh Phó Trưởng phòng minhtc@danang.gov.vn 3701088
         
PHÒNG Y TẾ
1 Phạm Thị Thùy Phương Phó Trưởng Phòng phuongptt@danang.gov.vn 3872523
2 Trần Thị Cẩm Nhiên Phó Trưởng phòng nhienttc@danang.gov.vn 3872523
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
1 Nguyễn Thị Thúy Hà Trưởng phòng hanttt11@danang.gov.vn 3821808
2 Đỗ Bá Hy Phó Trưởng phòng nhond@danang.gov.vn 3565415
         
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Trưởng phòng lehtm@danang.gov.vn 3562955
2 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Trưởng phòng nguyetntm5@danang.gov.vn 3565647
3 Trần Ngọc Dương Phó Trưởng phòng duongtn@danang.gov.vn  
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
1 Lê Tú Anh Trưởng phòng anhlthc@danang.gov.vn 3834249
2 Nguyễn Văn Sanh Phó trưởng phòng sanhnv@danang.gov.vn 2467729
3 Bùi Công Khanh Phó trưởng phòng khanhbc@danang.gov.vn 3834249
4 Phan Dũng Phó trưởng phòng dungp@danang.gov.vn 3834249
PHÒNG TƯ PHÁP
1 Dương Văn Vân Trưởng phòng vandv@danang.gov.vn 3565492
2 Nguyễn Thị Mận Phó Trưởng phòng mannt1@danang.gov.vn 3565492
3   Phó trưởng phòng   3565492
THANH TRA NHÀ NƯỚC
1 Lê Thúy Hằng Chánh Thanh Tra hanglt@danang.gov.vn 3822662
         
         
PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
         
2 Huỳnh Thị Mộng Huyền Phó trưởng phòng huyenhtm@danang.gov.vn 3562962
         
VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ
1       3562963
2 Hồ Xuân Thế Phó Giám đốc thehx@danang.gov.vn 3562963
3 Phan Thị Hiền Phó Giám đốc hienpt4@danang.gov.vn 3562963
ĐỘI KIỂM TRA QTĐT
1 Huỳnh Văn Rân Đội trưởng ranhv@danang.gov.vn 3872413
2 Nguyễn Dân Đội phó dann@danang.gov.vn 3872413
3 Lê Văn Tiến Đội phó tienlv@danang.gov.vn 3872413
4 Nguyễn Trí Dũng Đội phó dungnthc@danang.gov.vn 3872413
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO
1 Trần Văn Mạnh Giám đốc manhtv@danang.gov.vn 3561118
2 Nguyễn Ngọc Ánh Phó giám đốc anhnn@danang.gov.vn 3561118
3        
4        
CHI CỤC THUẾ
1   Chi cục trưởng   3840512
2 Lê Tự Cư Phó Chi cục trưởng ltc.dan@gdt.gov.vn 3826563
3 Võ Văn Đạt Phó Chi cục trưởng vvdat.dan@gdt.gov.vn 3812037

CẤP PHƯỜNG

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ SỐ ĐIỆN THOẠI
(0236)
CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN
PHƯỜNG HÒA THUẬN ĐÔNG - Đ/C: 377 TRƯNG NỮ VƯƠNG, FAX: 02363.617869
1 Nguyễn Hồ Hoàng Nam Bí thư Đảng ủy, CT HĐND   3.615.731
2       3.615.731
3 Huỳnh Anh Nhiên Chủ tịch UBND nhienha@danang.gov.vn 3.486.436
4 Nguyễn Hồng Hảo Phó chủ tịch UBND haonh@danang.gov.vn 3.617.869
5 Phan Thị Diễm Thúy Chủ tịch UBMTTQVN thuyptd1@danang.gov.vn 2.229.404
6 Cao Lê Duy Hùng Trưởng Công an   3.618.911
PHƯỜNG HÒA THUẬN TÂY - Đ/C: 28 NGUYỄN KHOÁI, ĐT: 02363.618575
1 Trần Thị Mai Hương Bí thư Đảng ủy huongttm1@danang.gov.vn 3.618.767
2   Phó Bí thư, CT HĐND   3.618.767
3 Võ Lê Anh Chủ tịch UBND anhvl@danang.gov.vn 3.618.575
4 Trần Thị Thu Mai Phó Chủ tịch UBND maittt@danang.gov.vn 3.6185.75
5   Phó Chủ tịch HĐND   3.6185.75
6 Nguyễn Xuân Tùng Chủ tịch UBMTTQVN    
7 Ngô Thị Hòa Bình Trưởng Công an   3.633.077
PHƯỜNG HÒA CƯỜNG NAM- Đ/C: 672 NÚI THÀNH, ĐT: 0236.3644.212, FAX: 0236.3.644256
1 Phan Hữu Phụng Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phunghp@danang.gov.vn 3.644.214
2 Võ Đức Lâm Chủ tịch UBND lamvd@danang.gov.vn 3.644.214
3 Hồ Trung Kiên Phó Bí thư kienht@danang.gov.vn  
4 Phạm Thị Thanh Thủy  Phó chủ tịch UBND thuyptt2@danang.gov.vn 3.644.499
5 Huỳnh Thị Mỹ Dung Phó chủ tịch HĐND  dunghtm@danang.gov.vn  
6 Phan Nhật Thương Chủ tịch UBMTTQ thuongpn@danang.gov.vn  
7 Nguyễn Quang Tùng Trưởng Công an   3.622.909
PHƯỜNG HÒA CƯỜNG BẮC - Đ/C: 388 NÚI THÀNH-ĐN, ĐT: 02363.622.903, FAX: 02363.611.178
1 Nguyễn Văn Lộc Bí thư Đảng ủy, CT HĐND locnv@danang.gov.vn 3.615.387
2 Trình Quang Tùng Phó Bí thư tungtq@danang.gov.vn  
3 Trà Thanh Hải Chủ tịch UBND haitt@danang.gov.vn 3.611178
4 Phan Trọng Tín Phó chủ tịch UBND tinpt@danang.gov.vn 3.622903
5   Phó chủ tịch UBND   3.642492
6 Nguyễn Thị Ngọc Phương Chủ tịch UBMTTQVN phuongntn1@danang.gov.vn 3.624.396
7 Võ Thành Long Chỉ huy trưởng quân sự phường longvt@danang.gov.vn  
8 Nguyễn Thanh Trúc Trưởng Công an   3.644.233
PHƯỜNG BÌNH HIÊN - Đ/C: 279 HOÀNG DIỆU-ĐÀ NẴNG, SỐ FAX: 02363.822.955
1 Lê Thị Bích Loan Bí thư Đảng ủy   3.822.611
2 Nguyễn Văn Minh Phó Bí thư, CT HĐND minhnv3@danang.gov.vn  
3 Đặng Văn Khánh Chủ tịch UBND khanhdv@danang.gov.vn 3.822.955
4 Đỗ Đình Phúc Phó Chủ tịch HĐND phucdd@danang.gov.vn 3.574.919
5 Nguyễn Thị Diệu Hiền Phó Chủ tịch UBND hienntd1@danang.gov.vn 3.822.955
6 Đỗ Thị Kim Dung Chủ tịch UBMTTQVN   3.872.611
7 Võ Thành Trung Trưởng Công an   3.822.633
PHƯỜNG BÌNH THUẬN - Đ/C: 165 TRƯNG NỮ VƯƠNG-ĐÀ NẴNG, ĐT: 02363.822.953, FAX: 0236.3.552.451 
1 Lê Quí Hà Bí thư Đảng ủy, CT HĐND   3.550.926
2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Phó Bí thư   3.897.793
3 Nguyễn Văn Quốc Chủ tịch UBND quocnv@danang.gov.vn 3.822.953
4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Chủ tịch HĐND huyenntthc@danang.gov.vn 3.552.451
5 Lê Hữu Công Phó Chủ tịch UBND conglhhc@danang.gov.vn 3.552.451
6 Trần Quốc Khánh Chủ tịch UBMTTQVN   3.500.700
7 Nguyễn Thanh Sơn Trưởng Công an   3.821.296
PHƯỜNG NAM DƯƠNG - Đ/C: 199 HOÀNG DIỆU-ĐN, ĐT: 0236.3.822.328, SỐ FAX: 02363.822.328 
1 Dương Thị Bích Thủy Bí thư Đảng ủy, CT HĐND thuydtb@danang.gov.vn 3.897.286
2 Nguyễn Phúc Bảo Nam Chủ tịch UBND namnpb@danang.gov.vn 3.822.328
3 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch HĐND hatt22@danang.gov.vn 3.897.286
4 Lưu Văn Phong Phó Chủ tịch UBND tuanha@danang.gov.vn 3.822.328
5 Thân Đình Nghĩa Chủ tịch UBMTTQVN   3.872.611
6 Mai Thanh Sơn Trưởng Công an   3.822.801
PHƯỜNG PHƯỚC NINH - Đ/C: 90 LÊ ĐÌNH DƯƠNG-ĐN, ĐT: 0236.3.822.951, SỐ FAX: 0236.3.565.011
1 Lương Thị Kiều Ngọc Bí thư Đảng ủy, CT HĐND ngocltk@danang.gov.vn 3.872.056
2 Nguyễn Thị Lệ Huyền Phó Bí thư Đảng ủy huyenntl@danang.gov.vn 3.872.056
3 Huỳnh Hải Chủ tịch UBND haih@danang.gov.vn 3.822.951
4 Kiều Văn Hào Phó Chủ tịch HĐND haokv@danang.gov.vn  
5 Nguyễn Văn Thạnh Phó Chủ tịch UBND thanhnv5@danang.gov.vn 3.822.951
6 Hồ Thị Tuyết Anh Chủ tịch UBMTTQVN   3.565.104
7 Nhữ Phương Thảo Trưởng Công an   3.821.185
PHƯỜNG HẢI CHÂU 1 - Đ/C: K48/46 PHAN CHÂU TRINH, ĐT: 0236.3.822.611, FAX: 0236.3822.611
1 Nguyễn Mạnh Hưng Bí thư Đảng ủy, CT HĐND thuyhgy@danang.gov.vn 3.822611
2 Nguyễn Thị Diệu Linh Phó Bí thư Đảng ủy   3.822611
3 Phương Thị Thúy Phó Chủ tịch HĐND thuypt@danang.gov.vn 3.822611
4 Võ Trường Anh Chủ tịch UBND anhvt@danang.gov.vn 3.822611
5 Nguyễn Văn Xuyên Phó Chủ tịch UBND xuyennv@danang.gov.vn 3.822611
6 Lê Trung Hoàng Phó Chủ tịch UBND hoanglt@danang.gov.vn 3.822611
7 Lê Thị Bích Trâm Chủ tịch UBMTTQVN   3.843.565
8 Bùi Thanh Xuân Trưởng Công an   3.822.453
PHƯỜNG HẢI CHÂU 2 - Đ/C: 38 TRIỆU NỮ VƯƠNG, ĐT: 0236.3.821.207; SỐ FAX: 0236.3.821.207
1 Bùi Đức Hiền Bí thư Đảng ủy hienbd@danang.gov.vn 3.868434
2 Phan Dư Bình Phó Bí thư   3.707356
3 Lê Thị Thuận Chủ tịch UBND haitt3@danang.gov.vn 3.866.400
4 Đào Khắc Lưu Phó chủ tịch HĐND luudk@danang.gov.vn 3.873192
5 Ngô Thị Nhành Phó chủ tịch UBND nhanhnt@danang.gov.vn 2.221.884
6 Trần Anh Việt Phó chủ tịch UBND vietta@danang.gov.vn 2.221.883
7 Mai Thị Thúy Vân Chủ tịch UBMTTQVN   3.872.633
8 Nguyễn Đức Bình Trưởng Công an   3.821.269
PHƯỜNG THẠCH THANG - Đ/C: 136 QUANG TRUNG, ĐT: 0236.3. 822.601, SỐ FAX: 0236.3.822.601 
1 Nguyễn Quang Toản Bí thư Đảng ủy   3.889.757
2 Trần Thị Yến Oanh Phó Bí thư Đảng ủy   3.863.966
3 Trần Thế Sơn Chủ tịch UBND sontt2@danang.gov.vn 3.822.601
4 Nguyễn Chí Lý Phó Chủ tịch HĐND lync@danang.gov.vn  
5 Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch thunthc@danang.gov.vn 3.822.601
6 Nguyễn Đức Huấn Phó Chủ tịch huannd@danang.gov.vn 3.822.601
7 Lê Nguyên Anh Chủ tịch UBMTTQVN   3.886.410
8 Huỳnh Đức Thắng Trưởng Công an   3.822.530
PHƯỜNG THANH BÌNH - Đ/C: 76 ÔNG ÍCH KHIÊM, ĐT: 0236.3.822.519, SỐ FAX: 0236. 3.530.224
1 Trần Thanh Bình Bí thư Đảng ủy, CT HĐND hientv1@danang.gov.vn 3.819.504
2 Trần Minh Đường Phó Bí thư nhanpta@danang.gov.vn  
3 Võ Duy Lâm Chủ tịch UBND ngahtt3@danang.gov.vn 3531344
4 Trần Minh Đức Phó Chủ tịch HĐND ductm3@danang.gov.vn  
5 Trần Văn Vũ Phó Chủ tịch UBND  vutv1@danang.gov.vn 3.822.519
6 Trần Minh Đường Phó Chủ tịch UBND duongtm@danang.gov.vn 3.822.519
7 Nguyễn Thị Lan Hương Chủ tịch UBMTTQ   3.530.855
8 Ngô Mạnh Cường Trưởng Công an   3.822.109
PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC - Đ/C: 88 ĐỐNG ĐA-ĐN, ĐT: 0236.3.822.552, SỐ FAX: 0236.3.538.306
1 Nguyễn Phước Tâm PBT Đảng ủy, CT HĐND  tampn@danang.gov.vn 3.540.059
2 Nguyễn Hữu Hồng Chủ tịch UBND thuanlt@danang.gov.vn 3.822.552
3 Lê Thanh Hùng Phó Chủ tịch HĐND tamnp@danang.gov.vn 3.822.552
4 Lê Thị Hà Phó Chủ tịch UBND halt2@danang.gov.vn 3.822.552
5 Lê Thị Bích Hòa Chủ tịch UBMTTQ   3.540.280
6 Vũ Minh Khoa Trưởng Công an   3.821.091