Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 6 4 4 7 4 1
Today: 10.241
Yesterday: 28.460
This week: 70.779
This month: 582.348
Total: 11.644.741
 

Quản lý video Quản lý video