Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 1 5 8 9 3 2
Today: 28.241
Yesterday: 50.113
This week: 195.390
This month: 916.157
Total: 8.158.932
 

Quản lý video Quản lý video