Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 0 9 7 9 5 2
Today: 3.528
Yesterday: 5.823
This week: 14.944
This month: 201.455
Total: 20.097.952