Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 8 1 2 0 0
Today: 959
Yesterday: 9.379
This week: 37.100
This month: 610.765
Total: 8.981.200