Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 6 4 4 8 7 2
Today: 10.372
Yesterday: 28.460
This week: 70.910
This month: 582.479
Total: 11.644.872