Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 6 9 7 9 5
Today: 9.941
Yesterday: 11.617
This week: 34.325
This month: 130.497
Total: 12.669.795