Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 4 4 2 4 6 2
Today: 5.972
Yesterday: 9.236
This week: 0
This month: 267.872
Total: 17.442.462