Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 5 0 4 5 8 4
Today: 199
Yesterday: 1.916
This week: 5.752
This month: 38.118
Total: 10.504.584