Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 4 6 6 2 2 0
Today: 2.071
Yesterday: 15.237
This week: 17.308
This month: 2.071
Total: 17.466.220
 

Quản lý video Quản lý video