Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 6 9 6 7 7
Today: 9.823
Yesterday: 11.617
This week: 34.207
This month: 130.379
Total: 12.669.677
 

Quản lý video Quản lý video