Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 3 5 9 1 7 5
Today: 562
Yesterday: 13.533
This week: 59.966
This month: 237.868
Total: 16.359.175
 

Quản lý video Quản lý video