Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 5 0 4 6 3 3
Today: 248
Yesterday: 1.916
This week: 5.801
This month: 38.167
Total: 10.504.633
 

Quản lý video Quản lý video