Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 6 9 8 1 9
Today: 9.965
Yesterday: 11.617
This week: 34.349
This month: 130.521
Total: 12.669.819
 

Quản lý video Quản lý video