Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 5 8 6 7 7
Today: 4.457
Yesterday: 10.361
This week: 14.818
This month: 161.526
Total: 17.058.677