Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 3 6 9 1
Today: 16.638
Yesterday: 12.804
This week: 84.659
This month: 332.080
Total: 13.753.691
 

Quản lý video Quản lý video