Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 1 8 1 7 9
Today: 1.513
Yesterday: 11.534
This week: 64.854
This month: 78.881
Total: 12.618.179
 

Quản lý video Quản lý video