Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 7 1 8 2 4
Today: 4.575
Yesterday: 9.881
This week: 62.510
This month: 274.673
Total: 17.171.824
 

Quản lý video Quản lý video