Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 4 1 3 3
Today: 17.080
Yesterday: 12.804
This week: 85.101
This month: 332.522
Total: 13.754.133
 

Quản lý video Quản lý video