Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 6 9 7 4 4
Today: 9.890
Yesterday: 11.617
This week: 34.274
This month: 130.446
Total: 12.669.744
 

Quản lý video Quản lý video