Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 6 9 8 0 0
Today: 3.460
Yesterday: 6.406
This week: 3.460
This month: 71.774
Total: 12.069.800
 

Quản lý video Quản lý video