Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 9 8 3 1 3 1
Today: 19.589
Yesterday: 46.625
This week: 19.589
This month: 740.356
Total: 7.983.131
 

Quản lý video Quản lý video