Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 6 0 8 1 8
Today: 6.598
Yesterday: 10.361
This week: 16.959
This month: 163.667
Total: 17.060.818