Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 7 9 8 4 9
Today: 8.987
Yesterday: 26.762
This week: 35.749
This month: 609.414
Total: 8.979.849

Plan du site Plan du site

 

Quản lý video Quản lý video