Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 3 9 1 8 3 2
Today: 1.120
Yesterday: 3.850
This week: 8.268
This month: 64.881
Total: 10.391.832

Plan du site Plan du site

 

Quản lý video Quản lý video