Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 3 5 9 2 8
Today: 22.958
Yesterday: 15.801
This week: 38.759
This month: 373.535
Total: 11.435.928

Plan du site Plan du site

 

Quản lý video Quản lý video