Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 4 1 1 6 7
Today: 1.767
Yesterday: 44.261
This week: 69.640
This month: 119.860
Total: 16.241.167

Plan du site Plan du site

 

Quản lý video Quản lý video