Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 2 6 7 4 8 0
Today: 1.630
Yesterday: 1.608
This week: 5.697
This month: 66.796
Total: 12.267.480

Plan du site Plan du site

 

Quản lý video Quản lý video