Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 5 3 9 5
Today: 2.214
Yesterday: 8.697
This week: 33.652
This month: 10.911
Total: 20.345.395

STT Tiêu đề Số liệu File đính kèm
 

Quản lý video Quản lý video