Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 8 7 8 4 7
Today: 19.861
Yesterday: 15.853
This week: 48.810
This month: 439.274
Total: 13.387.847

STT Tiêu đề Số liệu File đính kèm
 

Quản lý video Quản lý video