Affichage de sondage Affichage de sondage

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 4 1 8 8 1 0
Today: 1.617
Yesterday: 8.946
This week: 28.994
This month: 84.326
Total: 20.418.810

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm